Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná konferencia Kroměříž.
Termín: 6.6.2018.
V Květnej zahradě jednej z najvýznamnejších architektonických pamiatok Kroměříža sa konala medzinárodná konferencia pod záštitou UNESCO: „ Morava v době převratu a změn 1848 – 1918“.
Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Mgr. Všetečka zastupoval na tejto konferencii Slovensko témou: „ Osobnosť MUDr Pavla Blahu a jeho prínos pre súčasnosť“. Po úspešnej prezentácii počas diskusie oslovil prítomných aj voľne naviazanou témou Dr Janko Blaho a jeho doba...
Pred zahájením konferencie. Program tiahnúci sa celým dňom. Jedna z mnohých tém. O Slovákovi, ktorý prvý vyhlásil Československo. MUDr Pavel Blaho - osobnosť hovoriaca aj k dnešku.          Eques Všetečka jediný zástupca Slovenska na fóre. Zaujímavé témy aj o J. Kráľovi na Morave. Květná zahrada so svojimi architektonickými šperkami. Pohľad z terasy. Delegáti medzinár. konferencie na prechádzke.