Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Deň rodiny v obci Jarok.
Termín: 9.6.2018.
Jarok obec, ktorú sa oplatí navštíviť. Tak sú napísané slová na reklamnom banery. Že je to skutočne tak, - sme sa presvedčili na „Dni rodiny“. Klikni
Kostol v očakávaní príchodu jeho eminencie p. Biskupa Krojovanmé a krásne spievajúce Jaročanky. Biskup Viliam Judák koncelebruje ThDr Brisuda. Nasledujúca kázeň sa radí medzi unikáty, vynikajúca, múdra. Starosta p. Sťahel pri odovzdávaní ocenení. Pohostenie prijal aj riaditeľ top. podniku Ing. Doboly. Prez. EFVK Eques Všetečka, ktorého nápady zdobili program. Vynikajúci sólista SND p. Beláček s manželkou. Eminencia v rozhovore s prítomnými. Eques Všetečka o pripravovanom festivale. Modlitba uzavrela duchovnú časť. So spisovateľom prof. Imrichom Točkom Dvaja odborníci o makromolekulárnej chémii. ThDr Brisuda a vynikajúci sólista p. Gustáv Beláček. Otvorenie folklórnej časti dňa rodiny. Preplnený obecný amfiteáter. Ako vždy - skvostný Jaročan.