Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Komunikačné školenie v Chateau Belá
Termín: 12.6.2018.
Nitriansky samosprávny kraj usporiadal školenie elektronickej komunikácie v peknom prostredí Chateau Belá. Predstavitelia obcí a neziskových organizácií získavali komunikačnú zručnosť aj vo vypĺňaní elektronických formulárov. Za Európske Fórum Vínnej Kultúry sa zúčastnil Eques Všetečka.
Vstup do zámku Chateau Belá. Nádvorie. Upravené chodby zo súkromného kapitálu. Aj na Jána z Nepomuku nezabudli. Krásny obraz. Otvorený priestor pred zámkom. Výhľad z terasy. Byrokracia ostáva, len ide cez počítač. Nádvorie pred odchodom   úspešného dopoľudnia.