Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Konferencia Cyrilo - Metodskej cesty v Kunoviciach.
Termín: 13.6.2018.
V rámci medzinárodného detského festivalu Kunovské léto, ktorý súčasne oslávil svoje 25 narodeniny – sa konala konferencia venované aktívnemu partnerstvu Cyrilo – Metodskej cesty. Zúčastnili sa jej zástupcovia krajských miest susediacich so Zlínskym krajom. Za Európske Fórum Vínnej Kultúry vystúpil prezident Eques Všetečka. Pozornosť auditória získal upozornením na aktivity ohľadom série koncertov v Žilinskom kraji a koncertov pripravovaných v kraji Nitrianskom.
Nazov konferencie. Eques Všetečka so starostkou městisu Kunovice a priateľmi. Sála pri raňajšej káve pred začiatkom konferencie. Témy a prezentácie. Jeden z výborných súborov, ktorý prisšiel pozdraviť. Pôsobivý vstup do areálu. Rezbárske sympózium a príprave spoločnej výzdoby.