Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Proměny vinařské kultury.
Termín: 14.6.2018.
Medzinárodná konferencia v Kunoviciach počas festivalu Kunovské léto sa zapísala ako významný krok ku podpore vinárskej turistiky. Jej uzávery boli tlmočené zástupcom cestovného ruchu Zlínskeho kraja. Za Európske Fórum Vínnej Kultúry vystúpili s príspevkami prez Eques Všetečka a vynikajúci vinár a spisovateľ MUDr Jaromír Muráni. Priblížil históriu vína po Cyrilo - Metodskom pôsobení, zachytenú v písomných zmienkach i vinársku obec Čajkov. Klikni
Marta Polášková šéfka MAS Buchlovice a MUDr Muráni. Pohľad do časti auditória. Prednáška Eques Všetečku MUDr Muráni pri predstavovaní histórie vinárskeho kraja Čajk História podložená písomnými faktami mimoriadne zaujala. MUDr Muráni pri preberaní ocenenia. Podporu vinárskeho turistického ruchu Zlínskym krajom. Rozhovor dvoch odborníkov. Šéf šľachtiteľskej stanice Polešo Víno a turizmus so Zdenkom Urbanovským. Foto osobností, ktoré stoja za premnou vinárskej kultúry.