Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Pro Musica Nostra - Chateau Gbeľany.
Termín: 17.6.2018.
Dlho pripravovaný medzinárodný hudobný festival „Pro musica nostra“ otvoril svojim koncertom Slovenský komorný orchester pod vedením Ewalda Danela s účinkovaním vynikajúceho huslistu Dalibora Karvaya. Chateau Gbeľany tvoril prekvapivo perfektnú hudobnú kulisu tomuto významnému podujatiu nad ktorým prebrala záštitu Erika Jurinová predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja. Otvorenie festivalu uviedol osobne riaditeľ hudobného centra muzikológ Igor Valentovič. Občianske združenie Naša kultúra pod vedením p. Gustáva Beláčka v plnej miere ukázalo možnosti nadšených ľudí, ktorí priniesli do kraja paletu nadštandardných kultúrnych zážitkov.
Príchod od parkoviska do Chateau Gbeľany. SPani Beláček a Eques Všetečka s výtvarníkom Igorom Cvachom S p. riaditeľom Valentovičom a jeho paňou. Atmosféra nádvoria dýchala Haydnom i Bartókom. Príjemný večer v milom prostredí.. Festival otvoril riad. Hud. centra p. Valentovič. Hudba siahala až ku nebu. Fragmenty v zámockom parku. Šero pri lúčení v Chatea Gbeľany.