Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Orlové Kaštieľ Gino Park Palace festival Pro Musica Nostra
Termín: 19.6.2018.
Festival Pro Musica Nostra pokračuje v kaplnke Sv. Jána Nepomuckého v Orlovom – v kaštieli Gino Park Palace. Ocenili sme vynikajúci výkon Jany Bouškovej na harfe a Jiřího Bártu na violončele. Bach, Smetana, Dvořák bol podaný tak strhujúco, že diváci nechceli pustiť účinkujúcich z javiska. Klikni
Vstup do areálu kaštieľa Gino Park Palace. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Vitráže kaplnky. Pripravené nástroje. Pohľad do publika. Príhovor p. Gustáva Beláčka sólistu SND. Jiří Bárta a Jana Boušková Záujem fotografa o vynikajúcich umelcov. Účinkujúci s prez. EFVK  eques Všetečkom a prof. Evou Blahov Zavŕšenie koncertu spoločnou fotografiou. Raut s vynikajúcimi gruzínskymi vínami. p. Beláček, prof Blahová a Eques Všetečkana nádvorí zámku. Príťažlivá krása klasiky. VIP pri obhliadke kaštieľa a parku. Citlivo obnovený exteriér. Chodby a priestory kaštieľa. Večer v príťažlivom prostredí po úžasnom koncerte.