Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Pro Musica Nostra v Čadci.
Termín: 20. júna 2018.
Kostol sv. Bartolomeja v Čadci ponúkol priestor ideálny pre koncert Muchovho Quarteta. Ján Levoslav Bella v minulosti zaznávaný autor sakrálnej hudby a Antonín Dvořák so svojim sláčikovým kvintetom č. 2 G Dur op. 77 pritiahli divákov, aby vo vzájomnosti s priestorom kostola prelomili deficit záujmu o miestne hodnoty. To je účel festivalu, ktorý aj v tomto prípade vyšiel pozitívne.Klikni
Rímsko - katolícky kostol sv. Bartolomeja Čadca Mucha quartet pri interpretácii J.L. Bellu. Juraj Tomka - I husle, Jozef Ostrolucký II husle. Veronika Kubešová - viola, Pavol Mucha violončelo Vzájomná harmónia posúva aj poznanie miestnych pamiatok. Potlesk za vynikajúcim výkonom Muchovho quarteta.