Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Pro Musica Nostra - Rajec
Termín: 21.júna 2018.
Rímsko – katolícky kostol sv. Ladislava v Rajci privítal známy súbor Schola Gregoriana Pragensis pod vedením umeleckého vedúceho Davida Erbena. Českí svätci v nebeskom Jeruzaleme, svätý Emmeram, svätý Vojtech , čítanie z kázania sv. Augustína priniesli atď. Priniesli atmosféru gregoriánskych chorálov, aby svojim hlbokým duchovným odkazom upozornili na dočasnosť bytia, nutnosti – byť dobrých a empatickým. Je to o Bohu a hĺbke prežitku. Dekan pán Mgr. P. Hluzák pripravil ku koncertu nielen kostol, ale všetkým účastníkom pripravil aj prekvapenie v podobe prehliadky krásneho dreveného, pohyblivého Betlehema v Starej Lesnej. Klikni
R.k. kostol sv. Ladislava Rajec Návšteva Betlehemu bola aj pre Gregoriánov zážitkom. Slovenský Betlehem. Cyrilo - Metodská tradícia je aj tu mimoriadne silná. Rekonštruovaný chórus s časťou divákov. Úvadné slovo dekana Farnosti d.p. Hluzáka. Spevy s Mariánskou tématikou boli tiež súčasťou. Zážitok pre všetkých. Dlhý potlesk lemoval vystúpenie. Ľudia sa po koncerte nevedeli rozísť. Neformálne po koncerte s prez. EFVK Eques Všetečkom.