Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Pro Musica Nostra r. k. kostol Trnové
Termín: 22. jún. 2018.
Rímsko – katolícky kostol sv. Juraja v Trnovom – 600 ročný kostol po prvý krát vo svojej histórii privítal svetskú hudbu v interpretácii brnenského súboru Baroque Trio. Z. Svozil – husle, A. Kavalírová violončelo. A vynikajúci Martin Hroch – čembalo. Bach, Stradella, Mealli,Frant. Xaver Richter. Očarené publikom, ktorého väčšina nevedela, že máme aj takúto skvostnú pamiatku, ktorej obnovený oltár inštalovali celú noc pred koncertom. Klikni
Drevenný kostol sv. Juraja Trnové. Baroque Trio pred kostolom a pred koncertom. Stavba prežila šesť storočí! Úvodné slovo d. p. Krajčíka Uznanlivé a múdre slová Gustáva Beláčka sólistu SND. Viac ľudí sa už jednoducho nevmestilo. Čemballo, počuli tieto priestory po prvý krát. Reštaurovaný oltár - ako diamant. Baroque trio Brno pri klaňačke po koncerte. Všetci, ktorí prispeli ku tomuto úspechu.