Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Premiéra filmovývh dokumentov.
Termín: 26.VI.2018.
Premiéra filmových dokumentov preživších hrôzy holokaustu. Múzeum zbiera výpovede týchto ľudí, ktorých je každým dňom menej. Aj za túto činnosť boli odmenení režisér filmov a hlavný sponzor MV. Klikni
Titulka. Privítanie riaditeľom múzea M. Korčokom. Zástupca MV, ako hlavný sponzor zozbieraných materiálov. Výpoveď 92 ročnej p. Alžbety Schickovej Režisér filmov pri objasňovaní súvislostí. Kvetinový dar z rúk riaditeľa pre p. Schickovú. Debata a diskusie uprostred výstavy