Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

ZUŠ Červeník a jej prázdninový štart.
Termín: 28.6.2018.
Najkrajším darčekom za celoročnú činnosť malých huslistov z Červeníka pod vedením p. Bielikovej bola návšteva Domu umenia v Piešťanoch s výstavou o Jožkovi Bednárikovi a s vynikajúcim koncertom Cimbalovej muziky Jiřího Janouška pod vedením Markéty Janouškové. Muzikantská kvalita excelentná , - a vypočuť si diela I. Zeljenku, Janáčka či Bélu Bartóka vo folkovom podaní.... Klobúk dolu, zvládnuté s umeleckou bravúrnosťou.. Deti šťastné a prázdniny pozajtra. Aká vynikajúca kombinácia. Klikni
Po všetkých stránkach. Malí muzikanti v Piešťanoch. Všetci skladatelia programu mali blízko folklóru. Vanikajúca huslistka a spíkerka Markéta Janoušková Ovácie a dlhý potlesk, museli dávať prídavky. Kvety pre Markétu Janouškovú. Idol detí aj publika. Spoločné - inšpiračné foto. M. Janošková s prez. eques Všetečkom. Večerné Piešťany, to, čo chýba Nitre. Svetoznáme logo Piešťan.