Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Koncert vo Velehrade
Termín: 4.7.2018.
V rámci Cyrilo – Metodských osláv sa vo Velehrade konal koncert ľudí dobrej vôle v predvečer omše na počesť Cyrila a Metoda. Klikni
Jeho eminencia biskup Graubner pri odovzdávaní cien. Interiér kostolov Velehradu. Sakrálne diela vytvarníka Otmara Olivu. Sochy v tejto mimoriadnej výstave. Privítanie so zástupcami Zlínskeho kraja a MAS Buchlovice. Aj popredný český archeológ patril medzi publikum. So starostkou a starostom obcí regionu Zlínska. Veľká obrazovka po strane hlavnej scény. G. Beláček sólista opery SND s manželkou. Gigantická návštevnosť, pohľad do publika. Príhovor hejtmana Zlínskeho kraja p. Čunka So šéfom filharmónie a s p. Kašným  na slávnostnom raute po Nočná prehliadka pozostatkov sv. Ľudmily.