Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Dvor pod Starýma Horama a poznávanie atrakcií oblasti.
Termín: 5.7.2018.
Hostiteľ a perfektný vinár v Dvore pod Starýma Horama v Boršicích p. Gottwald, opäť predstavil svoje špičkové vinárstvo. Malá delegácia Slovenska sa odtiaľ vydala na prehliadku obce Modrá, kde sme sa stretli s vynikajúcim starostom obce p. Kovaříkom. Delegáciu sprevádzala šéfka kultúry kraja Zlín p. Habartová a šéfka mikroregionu Buchlovice p. Polášková.
Pri dvestoročnom lise na víno. Sólista opery G. Beláček s manž. s p. Gottwaldom. Príchod kultúrnych spolupracovníkov za delegáciou zo Slovens Návšteva atrakcií v Modré. Svet pod vodou. Nádherná atrakcia. Sochy nám už známeho výtvarníka Otmara Olivu. Obrazy Joži Úprky. Posmrtný hold veľkému vinárovi. Doslova nádherná degustačná miestnosť aj s kinom. Film o atrakciách Modré. ´Mestský úrad v Uh. Hradišti. Celodenné atrakcie so športom a kultúrou. Barokový kostol Jezuitov. V živote sme sa nestretli s tak perfektným sprievodcom. Jedno z vysvetlení kostolných tajomstiev.