Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Slovenský mládežnický orchester.
Termín: 12.7.2018.
Po týždennom sústredení v priestoroch hudobnej fakulty UKF sa predstavil v secesnej sále NSK Slovenský mládežnický orchester. Prekvapil svojim nadšením a hlavne zohratosťou jednotlivých nástrojových skupín tak, aby interpretoval náročné diela Mozarta i symfóniu D Dur Beethovena pod taktovkou Benjamina Bayla. Môžme iba skonštatovať, že konečne aj na slovensku máme mládežnícky orchester ktorého medzinárodné obsadenie je nesporne prínosom ainšpiráciu pre mladých hudobníkov. Klikni
Vstup do secesnej sály NSK. Príhovor Adriána Rajtera. Dekan s prof. zborom UKF - hudobná fakulta. Profi výkon klarinetistu Martina Adámeka. Ndšené potlesky a prídavky. Jeden zo zaujímavých prídavkov. Vypočuť si orchester prišiel aj Jack Martin Händler. Po Beethovenovský aplaus a ovácie. Fotenie pred prázdninami a za vynikajúcim výsledkom.