Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Návšteva majstra Chmelára.
Termín: 23.jan.2012.
Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry navštívil reštaurátorskú dielňu dlhoročného priateľa majtra Chmelára. Záchrana historických pamiatok, výstavy diel starých majstrov, boli predmetom rokovania. Majster Chmelár v najbližších dňoch navštívi Nitru. Klikni
Jedna z kníh majstra - autora -  Chmelára Titulná strana. Jedna z večných právd. Spoločné s Majstro chmelárom.