Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Kamenné sanktuárium hora Butkov
Termín: 31.8.2018.
Opätovná návšteva prezidenta Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečku skalného sanktuária na hore Butkov sa niesla v duchu prípravy odhalenia pamätnej dosky významným nitrianskym výtvarníkom Júliusovi a nár. um. Tiborovi Bartfayovi, práve z týchto posvätných miest preniesli tonový kameň do Nitry, aby vzdali hold umelcom. Pokračovanie projektov iniciovaných EFVK - nadväzujúcich na odkaz arcibiskupa Antona Cyrila Stojana, organizátora pútí do Nitry - počíta aj s koordináciou umeleckých aktivít kamenného sanktuária. Prezidenta EFVK Eques Všetečku privítal generálny riaditeľ A. Barcík navštívili skalné sanktuárium, kde si prezreli stavbu javiska a prípravu na Národnú púť spojenú s uvedením scénického oratória P. Kršku v réžii P. Smolíka. Klikni
Skalné sanktuárium hory Butkov. x - tonový kameň určený pre Nitranskú poctu Bartfayovi. Prekrásny pohľad s výhľadom na Moravu, Zlínsky kraj. Pamätník Jánovi Pavlovi II. Cyril a Metod majú v sanktuáriu svoje miesto. Rozostavané javisku sanktuária. Takto vyzerá návštevnosť areálu. Odhad. cca 5 tisíc návštevníkov. Jedenásť metrov vysoká socha Panny Márie Gen. riad. A. Barcík a prez. EFVK Eques Všetečka Prehliadka rozložitého areálu sa dala stihnúť iba autom. Cesta s dvanástimi zastaveniami. Obrovské stroje konali svoju prácu.