Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Studnička - staré pútnické miesto.
Termín: 2.9.2018
Dať ľuďom šancu zažiť niečo nevšedného si zobral za cieľ dôstojný pán farár Ľubor Gál z farnosti Nová Ves nad Žitavou. Na koniec letnej sezóny zaradil koncert Skýcovanky v inšpiratívnom prostredí pútneho miesta Studnička. Po Dvorskom so sólistami SND, po koncerte moravského pesničkára to bola výrazná bodka za letom, na prahu školského roku. Ďalším koncertom bude koncert medzinárodného festivalu organizovaného EFVK – „ Pro musica nostra nitriensis“ koncom septembra. Klikni
Krása pútneho miesta. Farské oznamy, aj oznam o koncertoch. Dávno pred začiatkom si ľudia vychutnávali príjemné prostred Skýcovanka v plnom, obsadení. Uvodné slovo dôst. pána Gála. Množstvo ľudí v piatich radách. Vtipné vstupy aj pre pamätníkov. Po dobrom zážitku sa zle odchádzalo. V otvore storočia vyteká pramenitá voda.