Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Výstava fotografií Chozého Andrésa Lacku
Termín: 12.9.2018.
Múzeum holokaustu pripravilo výstavu fotografií Chozého Anrésa Lacku. Pripraviť takéto náročné dielo a včleniť do neho poznatky historickej pamäte i pokus o jej kontinuitu by bolo pre cudzinca mimoriadne náročné, ako sa ukázalo slovenský pôvod autora, rodinné väzby zohrali v tomto diele mimoriadnu úlohu. Klikni
Výstava sa otvárala vonku, Mnohopočetné publikum privítalo túto situačnú zmenu. Výborní muzikanti boli príjemným osviežením. Múdry a poučný bol príhovor veľvyslanca Izraela Zvi Apniho Autorký príhovor bol mimoriadne emočný a náučný. Výstava v interiroch múzea. Do neskorej noci bolo počuť kupujte papirosi , krása! Dojatí ľudia postávali a debatovali, nemysleli na odchod.