Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Tradičná národná púť v Skalnom sanktuáriu hory Butkov.
Termín: 15.9.2018.
Z profesionálneho, pastoračného i umeleckého hľadiska bola Tradičná národná púť zvládnutá vynikajúco. Logistika podujatia, autobusy vyvážajúce v náročných podmienkach VIP hostí až po záverečný raut v priestoroch rekreačného centra. Viac ako 6 tisíc návštevníkov spoluzažívalo výnimočné chvíle. Okrem omše s hlavným celebrantom Mons. ThLic. Marekom Hriadeľom generálnym vikárom žilinskej diecézy sme vo vstupoch mohli počuť Chrámový spevácky zbor sv. Jozefa z Čadce – vyvážený, vynikajúce znejúci v celej škále prejavu vrúcnym a vyrovnaným spevom. V scénickom oratóriu sme zas vypočuli sólistov košickej opery pod vedením dirigenta Pavla Tužínskeho, v réžii Pavla Smolíka opäť chvála, je len na škodu veci že snaha o obohatenie cirkevnej hudby nenachádza odozvu v oficiálnej prezentácii kultúry Slovenska. Klikni
Cesta autobusom až do 11 poschodia kameňolomu. Desiatky busov pre VIP hostí. Kontrolované stanovištia pre návštevníkov. Posledné príkazy riad. Antona Barcíka Vanikajúci chrámový zbor sv. Jozefa z Čadce. Zapĺňajúci sa areál sanktuária. p. Polášková MAS Buchlov s prez. EFVK Eques Všetečkom Hymnus návštevnosti. Výjav z oratória P. Kršku v réžii P. Smolíka (SND BA) Žilinský biskup Tomáš Galis pozdravil umelcov. Už skoro prázdne sanktuárium pred odjazdom. Krásny pohľad, bodka za pekne prežitými hodinami.