Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná konferencia Zrod soudobého Středoevropana.
Termín: 19.9.2018.
„Zrod soudobého Evropana“ bol názov medzinárodnej konferencie konanej v Kroměříži v nádherných priestoroch biskupského paláca. Arcibiskup Graubner poslanci Európskeho parlamentu, m. i. - p. Kukan, a mnoho významných osobností hodnotiacich spoločenský vývoj a ich vyznenie posledného storočia. Európske Fórum Vínnej Kultúry zastupoval jeho prezident Eques Všetečka – informoval hlavných predstaviteľov Zlínskeho kraja o aktivitách EFVK a aj o pripravovanom medzinárodnom festivale Pro musica nostra nitriensis . Klikni
Motto. Biskupský palác miesto konania konferencie. Prez eques Všetečka pri zám. stráži. Počas prestávky s arcibiskupom  J.E. Graubnerom.            Fanfáry pred zahájením nemohli chýbať... Uvítací prejav eminencie p. Graubnera. P. Čunek predstaviteľ Zlínskeho kraja. Europoslanec p. Kukan pri prejave. Óda na radosť v podaíá 250 členného zboru. Biskupské záhrady pre večerným koncertom. Opäť čestná stráž, ako atrakcia, milé a pekné. Pred koncertom v popredí riaditeľ Filharmonie Zlín. Plná sála - odhad cca 600 poslucháčov. Účinkoval aj výborný tanečný súbor Kunovjan. Ťažko sa odchádzalo z inšpiratívneho podujatia...