Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Den Zlínskeho kraje.
Termín: 22.9.2018-
Na pozvanie vedenia Zlínskeho kraja pricestoval prezident Eques Všetečka na návštevu Zlína s príležitosti Dňa Zlínskeho kraja. Počas krátkeho pobytu sa stretol s hejtmanom kraja Jiřím Čunkom, s ministrom zemědělství p. M. Tomanom, s poslancami ZK a predstaviteľmi kultúry. Zúčastneným priebežne odovzdal novo pripravenú brožúrku Európskeho Fóra Vínnej Kultúry venovanú podpore medzinárodnej spolupráce na základe tradície Cyrilo – Metodského odkazu. Brožúra obsahuje príhovory biskupov Mons. Judáka a olomouckého arcibiskupa mons. Graubnera, čelných predstaviteľov krajov s poukázaním na význam spolupráce Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho, Žilinského kraja so krajom Zlínskym na rozvoji bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry a turizmu. Klikni
Stánky každej školy v roestoroch Baťovho komplexu. Pozdrav Muzikantom cimbálovky Radima Snopeka. Odovzdanie borožúrky n pri neformálnom stretnutí s ministrom Spoločné foto s ministrom a poslancami ZK. Vinár P. Gottwald pri prezentácii jeho projektov. Aj tam sa stali Boršice známimi. Rozlúčka p. ministra s vinárom p. Gottwaldom. Víno, bolo jednou s významných komodít prezentácie. Množstvo stánkov na každom kroku. Vyznamenávanie významných ľudí v oblasti prezentácie ZK. P. Kašný pri odovzdávaní ocenenia za prínos ZK. Muzika Slovácka, melódie ktoré ocenili aj ocenení....