Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodný hudobný festival
Termín: 26.september 2018.
Svetoznáma Apponiovská knižnica hostila otvorenie medzinárodného hudobného festivalu „Pro musica nostra nitriensis“ na Chateau Apponi v Oponiciach. Toto významné podujatie predstavili organizátori za Európske Fórum Vínnej Kultúry jeho prezident Eques Všetečka a za Hudobné centrum riaditeľ centra Igor Valentovič. Do miestečka vypredaná sála privítala violončelistu Eugena Procháca a harfistku Katarínu Turnerovú, dlho do noci doznieval dojem z koncertu v priestoroch zámku Apponi.
Grafika zámku Apponi od výtv. Cavachu. Ústredný plagát festivalu. Dejiny knižnice priblížil kustód Ing. Zajíček Harfistka Katarína Turnerová Vioklončelista Eugen Prochác. Eques Všetečka pri otvorení festivalu. S riaditeľom HV p. I. Valentovičom Vypredaná Apponiovská knižnica. Privítenie hostí v priestoroch Apponiho zámku. Pokoncertné rozhovory, o ďaľších projektoch.