Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodný hudobný festival
Termín: 27.septembra 2018.
Druhý koncert sa uskutočnil v secesnej vile grófa Arpássyho – Národnej kultúrnej pamiatke. Vystúpenie Muchovho kvarteta s hosťom kontrabasistom Jarom Filipom obohatil aj spev významného medzinárodne uznávaného bas barytonistu sólistu SND Gustáva Beláčka. Po koncerte bola odhalená pamätná tabuľa dvom najvýznamnejších výtvarníkom Slovenska, ktorí mali ateliér v budove vily Júliusovi a Tiborovi Bartfayovi nár. umelcovi. Tento akt uskutočnil osobne generálny riaditeľ cementární Ladce p. Anton Barcík spolu s prez. Eques Všetečkom. Dvojtonový kameň z posvätnej hory Butkov – Ladce bol prekrásnym darom tomuto podujatiu. Významní hostia veľvyslanec Taiwanu p. Larry Tseng, zástupca ruskej federácie p. Kulikov a mnohí , medzi ktorých patrí aj šéfdirigent Czech Ensemble Baroque Roman Válek.....
Arpássyho vila v grafickom prevení. Slávnostné otvorenie prez EFVK Eques Všetečkom. Muchovo kvarteto. Vynikajúci výkon sólistu SND G. Beláčka Katica vďaky pre Muchovo kvarteto a sólistov. Dlhotrvajúci potlesk kvalitným umeleckým výkonom. S riad. HC Valentovičom a šéfom R. Válekom. Organizačný štáb pre koncert v Nitre. Gen. riad. Anton Barcík pri odhaľovaní pamätnej dosky. Bartfayovcom venovaná nesmrteľná spomienka