Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodný hudobný festival
Termín: 29.septembra 2018.
Slávnostné otvorenie štvrtého koncertu medzinárodného festivalu „Pro musica nostra nitriensis“ prebehlo v Rímsko – katolíckom kostole sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou. Súbor Solamente naturali pod vedením Miloša Valentu so sopranistkou Helga Varga – Bachová predstavili diela skladateľov 17. storočia. Sakrálna hudba bola doslova očarujúca v prostredí starého kostola farnosti, priamo naviazanej na dielo a život Juraja Pohronca Slepčianskeho – Szelepčéniho – kardinála, miestokráľa, záchrancu Viedne a celej Európy pred hordami Tureckej armády. Ovácie na konci koncertu boli zaslúžené a všetci – umelci aj diváci odchádzali domov s pocitom zmysluplne prežitého večera.
Grafika kostola sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou. Dôst. pán Ľ. Gál a Eques Všetečka pri otvorení koncertu. Plný kostol do posledného miesta. Spomienka na Juraja Pohronca Selepčéniho. Solamente naturali umelecké zoskupenie, ktoré očarilo. M. Valent a Helga Varga - Bachová. Načúvajúce publikum. Jedna z prvých klaňačiek. Dôst. pán Ľ. Gál odovzdáva kvetinové dary. Vy ste uctili hudbou nás a my sme vďační za koncert.