Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodný hudobný festival
Termín: 30.septembra 2018.
Medzinárodný hudobný festival – piaty koncert v poradí - končil na Beladickom zámku. Sólisti Zoya Petrova z Ruskej federácie, Gustáv Beláček sólista SND za sprievodu Xénie Maskalíkovej predviedli doslova vrchol speváckeho umenia, aký obstojí a je výnimočný aj na najväčších javiskách sveta! Diváci boli unesení . Výkon sólistov vysoko ocenila aj prítomná hlasová pedagogička prof. Eva Blahová poznámkou: „Takéto hlasy tieto múry ešte nepočuli od svojho vzniku“... Záverom prez. Eques Všetečka poďakoval prítomným za účasť, umelcom odovzdal kvety a ukončil Medzinárodný hudobný festival „Pro musica nostra nitriensis“.
Zátišie Beladického parku. Zámok Beladice. Otvorenie posledného koncertu  Pro musica nostra nitriensis Eques Všetečka prez EFVK Vynikajúca speváčka Zoya Petrova z RF. p. Maskalíková, p. Petrova a p. Beláček. Úspešný duett Mozatovho Giovanniho Kvety vďaky za krásny koncert. Mnohonásobné klaňačky a neutíchajúci potlesk. Sólistka p. Petrova s prof. Evou Blahovou po koncerte. Prof. Točka v rozhovore s umelcami.