Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Bachova omša h - moll v Zlíne.
Termín: 4.10.2018.
Bachova mše svatá h –moll v Evanjelickom kostole navrhnutom baťovským architektom Vladimírom Karfíkom – bola mimoriadnym zážitkom. Perfektné prevedenie diela pod taktovkou šéfdirigenta Romana Válka definitívne zlomilo predstavu že na podobný umelecký zážitok sú pripravené len hlavné mestá. Vyváženosť zboru, sólistov - okorenená citlivým prístupom jednotlivých hráčov na pôvodných nástrojoch tvorili zmysluplný celok a súčasne obraz práce tohto hudobného génia. Prez. EFVK Eques Všetečka to takto zhodnotil na po - koncertnom stretnutí so šéfdirigentom R. Válekom, ktorý pred necelý týždňom navštívil Nitru. Klikni
Evanjelický kostol v Zlíne. Víno bolo súčasťou koncertu. Pôsobivá predná časť sály arch. Karfíka. Perfektné hudobné prevedenie. Vtípný úvod Mozarta a Bacha.... Potlesky nebrali konca. Po koncertné rozhovory s dir. Válekom a jeho paňou.