Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Svätenie mladých vín v obci Jarok.
Termín: 17.11.2018.
Spojiť svätenie mladých vín s medzinárodným priateľstvom sa podarilo Jaročanom. Okrem obligátnych postupov opäť zvolený starosta obce p. Sťahel, privítal veľkú delegáciu vinárov Moravy vedenú p. Petrom Gottwaldom. Výmena darov, výmena vzorkov boli vítaným obohatením akcie. Príjemne prekvapili aj neotrelé značky vynikajúcej kolekcie TERRA WYLAK, ktorú predstavil Mgr. Dušan Nevín z rovnomennej firmy. Klikni.
Vydarené víno Jarockých chotárov. Prez Všetečka, P. Gottwald so starostom Sťahelom. Úvodný prejav opäť zvoleného starosti p. Sťahela. V pozadí cimbalovka ako dar Moravanov. Prez. EFVK Eques Všetečka. Petr Gottwald odovzdáva dary za Moravskú stranu. Pohľad na Moravskú delegáciu. Svätenie vín. Každý vinár priniesol to najlepšie. Prírastok do rodiny vynikajúcich vín. Mgr. Dušan Nevín  fy. TERRA WYLAK s manž. počas večera Rodina p. Juraja Minárika. Moravskí hostia boli spokojní.