Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Cyrilo - Metodská tradícia a kultúra.
Termín: 21.11.2018.
Okrúhly stôl vo Velehrade usporiadaný združením obcí MAS Buchlovice a Cyrilo – Metodskou centrálou v Zlíne sa venoval aspektom a ďalším vývojom CMS na Morave a na Slovenskom príhraničí. Za Európske Fórum Vínnej Kultúry vystúpil jeho prez. Eques Všetečka a informoval prítomných o aktivitách na podporu CMS. Hovoril o medzinárodnom festivale Pro musica nostra Nitriensis a o pripravovaných koncertoch na významných pútnych miestach Slovenska a Moravy. Prezident Všetečka obdržal ocenenie CMS – spolu so starostom Velehradu p. Mergentalom. Klikni
Velehrad a jeho turitické centrum. Príprava stretnutia. Ing. Zdeněk Urbanovský centrála CR Zlín. Téma - dôležitá pre obidve strany hranice. Ing. Martina Janochová riaditeľka CMS. CMS Mapa Európy s vyznačenými pútnymi cestami. P. Marta Polášková MAS Buchlovice. Dôležitosť partnerov v procee CMS. Ocenenie preberá Eques Všetečka za svoju prácu v CMS.