Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Kompletné vydanie piesní zbierok Dr. Janka Blahu.
Termín: 30.11.2018.
V Skalickom dome kultúry predstavili novú žiadanú knihu kompletnej zbierky ľudových piesní Dr Janka Blahu.
Na tomto slávnostnom akte sa zúčastnili prof. Eva Blahová a veľa osobností kultúrneho života. Klikni
Záhorácké piesničky - pôvodný obrázok. Plná sála ešte pred začiatkom prezentácie. Otvorenie s úvodným predstavením knižnej publikácie. Program venovaný Dr Jankovi Blahovi. Knižná publikácia, na ktorú všetci roky čakali.