Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Príbeh baletky Alice Pastorovej - Flachovej.
Termín: 1.12.2018.
Boj dobra a zla - neustála téma od rozprávok až po krutú skutočnosť, aj tak by sa dal parafrázovať život veľkej umelkyne, ktorej spomienku pripravilo Múzeum holokaustu v Seredi. Klikni
Život zhrnutý do viet. Foto dokumentácia jej vynikajúcich umeleckých výkonov. Vtedajší život v pohybe. Rozhovory o umení a práci s prez. Všetečkom