Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Seredské svedectvá.
Termín: 20.XII.2018.
Jedno z posledných stretnutí roku 2018 pod názvom "Seredské svedectvá" pripravilo múzeum holokaustu v Seredi.
Prítomnosť veľvyslanca Izraela Zvi Apniho, prítomnosť ministra spravodlivosti p. Gála, riaditeľa poľského kultúrneho onštitútu dávali tomuto stretnutiu mimoriadnu vážnosť. Klikni.
Otvoreneprezentácie p. M. Korčokom riaditeľom               S režisérom filmov. Plná sala aj napriek sneženiu a zlému počasiu. Poďakovanie ministrovi Gálovi. Prez. EFVK s riaditeľom poľkého inštitútu. Sefíčko s veľvyslancom Zvi Apnim. Aj p. Kraus hodnotil vysoko projekt múzea. Záverečné foto.