Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vianočný koncert v Červeníku.
Termín: 21.XII.2018.
Vianočný koncert Art Music Orchestra v Červeníku – bol dôstojnou rozlúčkou s aktivitami spoločenskými i umeleckými roku 2018. Koncert navštívila aj významná delegácia Zlínskeho kraja, ktorú viedla p. PhDr Habartová a viceprimátorka mesta Kunovice p. Marta Polášková. Dámy po koncerte odovzdali dary starostovi Červeníka p. M. Mihálikovi a prez. Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečkovi za rozvoj kultúrnych a spoločenských vzťahov obce Červeníka i EFVK so Slováckom. Klikni
FS z Voznice spravil vynikajúci antré. Art Music Orchestra pod vedením p. Bielika. Zaslúžené ovácie po koncerte PhDr Habartová Zlínsky kraj. PhDr Habartová a viceprímátorka Kunovic p. Polášková Odovzdávanie daru starostovi p. Mihálikovi. Prez EFVK Eques Všetečka s hosťami