Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Dve kultúrne podujatia v Novej Vsi nad Žitavou
Termín: 6.I.2019.
Ľubor Gál kňaz vo farnosti Nová Ves nad Žitavou pripravil impozantný vstup do Nového roku dvoma top projektmi. Omšou na ktorej sa zúčastnili veriaci v krojoch za sprievodu vynikajúcej ľudovej hudby zo Zlatých Moraviec a koncert Metropolitného orchestra z Bratislavy pod vedením Petra Uličného so sólistami SND Viktóriou Ballánovou a Romanom Krškom. Malá dedinka pri Vrábloch...– tak uviedli tento počin v televíziách..... Malá dedinka Nová Ves nad Žitavou - so svojou farnosťou by mala byť vzorom všetkým svetským organizátorom umeleckých podujatí. Vzorom podčiarkujúcim význam rodiny a spoločenského života. Aj to bol dôvod prečo v predchádzajúcom roku sme zvolili túto farnosť, ako spoluorganizátora koncertov Pro musica nostra nitriensis. Klikni
Krojovaní návštevníci kostola. Sprievod vynikajúcej ľudovej hudby. Aj malí diváci boli v krojoch. Po omši si zaspieval aj dôstojný pán Gál. Predkoncertná atmosféra kostola sv. Tomáša Becketa. Metropolitný orchester Bratislava. Sólistka SND Viktória Ballánová. Sólista Roman Krško. Sólisti v duette Lippen schweigen... Mimoriadne potlesky, ľudia nechceli odísť. Nakoniec spievali všetci, tak, ako to má byť...