Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Kunovické stretnutia.
Termín: 12.1.2019.
Otvorenie plesovej sezóny spojili kunovickí radní s krstom významnej dvojdielnej publikácie dejín tohto Moravského mesta na ktorej sa podieľal kolektív najpovolanejších. Doc. Galuška, Petr Zemek a ďalších deväť spoluautorov. Prezident EFVK Eques Všetečka zablahoželal ku tomuto úspechu šéfke kultúry Zlínskeho kraja p. Habartovej, viceprimátorke Kunovic p. Poláškovej. Klikni
P. Habartová s manželom a p. Všetečkovou. Predtančenie a začiatok kultúrneho programu. Otvorenie večera starostom Ing. Pavlom Vadranom. Krst významnej dvojdielnej publikácie gen. riad. J. Mitáčkom Exstarostka p. Majíčková s doc. Galuškom Program večera. prez. Všetečka, p, Habartová doc Galuška a vicestarostka Pol Až do neskorých hodín prebehla táto pekná akcia.