Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Regiontour 2019 Brno
Termín: 17.1.2019.
Aj v tomto roku prijal pozvanie prezident EFVL Eques Všetečka zúčastniť sa otvorenia výstavy cestovného ruchu Regiontour 2019. Po dlhom čase sa objavil na výstave aj región Nitry. Zlínsky kraj bol bohato zastúpený kultúrnymi aktivitami a zúčastnili sa ho všetci hlavní predstavitelia kultúry vrátane politického vedenia Zlínskeho kraja. Neformálne stretnutia potvrdili trend kultúrnej spolupráce, ktoré navrhol pred časom prez. EFVK Všetečka a navyše doložili konkrétnymi termínmi základné kamene kultúrnej spolupráce. Klikni
Výstavisko Brno - pohľad na pavilóny. Symbol cestovania pred vchodom. Prez EFVK Eques Všetečka Hanácké kroj pri uvítaní... Pan Petr Gottwald ako zástupca vinárov Zlínskeho kraje Perfektne pripravený s maximálnou kvalitou. Drevený model motorky CZ. - ky. Masarykova limuzína Ing. Jurica zástupca NSK