Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Hrdinovia. Výstava fotografií.
Termín: 28.1.2019.
Pohľad na statočnosť a morálku v hlbšom slova zmysle zachytil fotograf Jaroslav Žiak vo svojej výstave „Hrdinovia“, ktorej premiéru sme mali možnosť vidieť v seredskom múzeu holokaustu.
Predkladať dnešným mladým ľuďom príklad statočnosti v bezprostrednom ohrození života, sa stáva pomaly nutnosťou. Nebola to rozprávka, boli to holé fakty v strašných súvislostiach – tak poznamenal pri úvode výstavy riaditeľ múzea M. Korčok. Klkni
Titulka. M.Korčok pri vítaní zahraničných študentov. Jedna z fotografii s MUDr Traubnerom. Precízne pripravená výstava. Boli zachytení aj preživší Poľska. Dôstojná atmosféra výstavy. Prez. EFVK Všetečka so zahr. študentami.