Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Taiwanský deň v Nitre.
Termín: 1.3.2019.
JE Larry Tseng sa zúčastnil Taiwanského dňa poriadaného prezidentom Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečkom. Projekt mal názov "Keď sa východ stretáva so západom". JE poukázal na bilaterálnu spoluprácu so Slovenskom. Tradícia. Umenie, Priateľstvo základné atribúty vzťahov s touto úžasnou časťou zeme.
Titulka. Eques Všetečka, JE    l. Tseng p. starosta Jarku Úvod do príjemného a preplneného večera. Svetový spevák p. G. Beláček ako hosť i účinkujúci. Rok prasaťa v Číne a výtvarnom umení. Výstava zameraná na rok prasaťa. JE L. Tseng pri prezentácii. Pohľad do publika. Sólisti na koncerte p. Bach s p. Beláčkom. Prekvapenia pre hostí. Priateľstvo, ktoré pretrváva. Beláčkovi a p. Sťahel star. Ja