Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutia počas sviatku Bulharska.
Termín: 4. 3. 2019.
S príležitosti štátneho sviatku Bulharskej republiky usporiadala veľvyslankyňa Bulharskej republiky JE p. Yordanka Chobanova v priestoroch Mirbachovho paláca koktail s významnými osobnosťami Slovenska a zahraničných diplomatických zastúpení. Európske Fórum Vínnej Kultúry zastupoval prezident Eques Všetečka. Medzi inými sa stretol aj s americkým veľvyslancom na Slovensku Adamom H . Sterlingom. Klikni
Mirbachov palác Bratislava. Prijímanie hostí JE veľvyslankyňou Bulharska Pripravené priestory na otvorenie. Historické sochy ako súčasť výzdoby. Krásny barokový artefakt. Pred otváracím ceremoniálom. JE Yordanka Chobanova pri otvorení slávnosti. Všetky miestnosti boli plné hostí., Prez. spolitológom p. Mesežnikovom. Eques Všetečka s doc. Palovičovou. S americkým veľvyslancom  JE A.H. Sterlingom. S veľv. JE Chobanovou. JE Sterling a doc. Palovičová. Zubaté slnko v centre Bratislavy.