Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Koncert v Mojmírovciach.
Termín: 13.3.2019.
Koncert mladých umelcov v spolupráci s bulharským diplomatickým zastúpením na Slovensku zorganizoval prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečka v Mojmírovciach . Výber autorov, predstavenie životných diel skladateľov a prehliadka múzea boli vhodným doplnením zmysluplného večera nielen o umení, ale aj o histórii obce – tak to podčiarkol vo svojom prejave starosta obce pán Mgr. Martin Palka. Klikni
Zrekonštruovaná budova múzea. Zahájenie koncertu, privítanie publika. Eques Všetečka a Ivan Kerekovski Ľubomíra Verbovská a Ivan Kerekovski. Vynikajúca Ľubomíra Verbovská. Bulharský klavírista Ivan Kerekovski. Záver koncertu uviedol starosta obce p. Palka. Exponáty múzea predstavené prítomným. Poklad mincí nájdený v Mojmírovciach. Všetko o múzea p. riad. Edita  Filipová PaeDr. Aj Mojmírovské víno, bodovalo.