Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Nová Ves nad Žitavou.
Termín: 15.3.2019.
Druhý koncert mladých umelcov v spolupráci s diplomatickým zastúpením Bulharska odznel s veľkým úspechov v kostole zasvätenom sv. Tomášovi Becketovi v Novej Vsi nad Žitavou. Podarilo sa priniesť kus svetového hudobného dedičstva aj do malej obce, kde pôsobenie nadšeného kňaza pripravilo vynikajúcu kultúrnu a divácku atmosféru. Klikni
Ľubomíra Verbovska a Ivan Kerekovski. Prez Eques Všetečka s dôst. p. Gálom pri privítaní Chopin, Schubert, Godár i Bloch skladatelia ktorých diela od Eques Všetečka predstavil každého autora. Umelci počas výkonu. Záver a kvety za krásny umelecký zážitok. Kvety aj pre jubilantku v publiku. Spokojné publikumpo závere koncertu. Prez. EFVKpri odovzdávaní kvetov. I. Kerekovski a Ľ. Verbovska Ľ. Verbovska Záver s poďakovaním.