Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

V E D E M
Termín: 28.3.2019.
Vedem časopis chlapcov z tábora Terezín. Vtedy mladí 12 roční aj napriek neustálej hrozbe smrti dokázali kultúrnou bojovať proti smrti. Výstava určená mladým o mladých v seredskom múzeu holokaustu. Klikni
Hudobné navodenie atmosféry. Riaditeľ múzea p. M. Korčok pri otvorení. Riaditeľ pamätníka Terezín, pri sugestívnom prejave. Exponátymi boli aj fotografie. Texty chlapcov aj s ich menami. Aj po rokoch svieti ich duša s písomných materiálov. Publikum pri prehliadke výstavy. Prez EFVK s Dr. J. Straussom. Miesto v časopise našla aj poézia. Jeden s týách, ktorých následne zavraždili. Mĺkvo aj pri pohostení. Mali by to vidieť vekoví súčasníci!