Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Kultúrne stretnutie v múzeu holokautu
Termín: 11.4.2019.
Predstavenie zborníka prednášok „Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte“ od Magdalény Hrbacsek venovaný prof. Žilkovi k jeho osemdesiatinám a knihy Doktor Mráz od Denisy Fulmekovej bolo náplňou stretnutia v seredskom múzeu holokaustu. Poznajme históriu, aby sme ju opätovne nemuseli prežiť... Klikni
Uvítanie riaditeľom múzea p. Korčokom. prof. Žilka a Magdaléna Hrbáček spisovateľka p. D. Fulmeková pri čítaní zo svojej knihy. Významné osobnosti večera pri prof. Žilkovi. p. spisovateška pri podpisoch svojej knihy. Pripravené k čitateľom. Čakanie na podpis.