Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Výstava Mariána Polonského
Termín: 24.4.2019.
Výstava jedného z významných umelcov Slovenska Mariána Polonského sa uskutočnila v galérii Vysokej školy Danubius. Niektoré z jeho projektov úzko súvisia s témou Cyrilo – Metodskej tradície a mohli by sa stať súčasťou tejto medzinárodnej spolupráce. Prezident EFVK Eques Všetečka na túto tému hovoril s majstrom Polonským aj riaditeľom Artem galerie Ľuboslavom Mozom. Klikni
Impozantný areál Vysokej školy Danubius. Majster Polonský s Ľuboslavom Mozom. Rektor p. Plavčan pri otvorení výstavy. Cyrilo - Metodská tradícia v umeleckom stvárnení. VŠP Nitra, jej symbolika. Majster Polonský Eques Všetečka s p. Polonským Jedna z prekrásnych plastík. Stale bolo o čom debatovať. Eques Všetečka a p. Polonský