Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

"Otevřené brány 2019".
Termín: 2.5.2019.
Slávnostný koncert pri zahájení sezóny „Otevřené brány 2019“odznel v kostole sv. Mořice v Kroměříži. Prezident EFVK Eques Všetečka - poblahoželal riaditeľovi konzervatória a riaditeľke ZUŠ za mimoriadne výkony svojich zverencov. V spoločenskej atmosfére rozdal Eques Všetečka propagačný materiál , pripravený pre mimoriadny spoločný projekt stretnutí na významných pútnych miestach Skalné sanktuárium hory Butkov, Sv. Hostýn, Velehrad a Nitra. Perfektnú prípravu projektu ocenil aj arcibiskup Olomoucký ThDr Jan Graubner a predstavitelia Zlínskeho Kraja. Klikni
Krásy Kroměříža. Panoráma s hrami pre deti. Tradícia a dnešok. Program koncertu. Majestátny kostol  sv. Mořice. Prťivítanie dôstojného pána. Dôstojné privítanie p.vedúcej kultúry ZK  Dr Habartovej. Pani Dr Habartová, p. radný Kašný aexc. arcibiskup Graubner. Raritný trombónový oktet. Spevácky zbor, ktorý by mal vystupovať ako príklad. Malý geniálny huslista - Vivaldi štary ročné obdobia!!!