Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Modrá pri Velehrade stretnutie!!!
Termín: 4.5.2019.
Medzinárodný program v Modré pri Velehrade zaznamenal mimoriadny úspech! Na trhu Moravanu – odborný výklad doc. Galuška, Zástupci Slovenska prezentovali historický odkaz sv. Cyrila a sv. Metoda, cez úspechy vo vinárskej oblasti. Obrovská zásluha ex primátorovi Nitry Ing. Arch. V. Libantovi a samozrejme spoluorganizátorovi Eques Všetečkovi. Program doslova pozdvihli folklórny súbor z Jarku a podčiarkol význam medzinárodnej spolupráce postavenej na priateľských vzťahoch, ktoré prinášajú radosť ľuďom na oboch stranách súčasnej hranice. Klikni
Obsadené parkoviská a šťastné deti pred vchodom do skanzenu. Pred krstom zázraku znovuzrodeného života pratura. Tu je teliatko zo vzácneho rodu pri návrate do jeho pôvodnej Všetci o tom boli informovaní, ako o súčasti života nielen M Modrá pri Velehrade a jeho nezabudnuteľná atrakcia. p. exprimátor Libant s keramikárkou Divadlo o víne od čias Cyrila a Metoda. Folklórny súbor Jaročan - výborné zoskupenie! Exprimátor. Vladimír Libant pri popularizačnej prednáške o N Eques Všetečka a jeho prepojenie vína s hudbou. Jaročan na javisku! Súbor Modré, ktorý by sme radi videli u nás. Vynikajúci vinár p. Petr Gottwald. v akci. Ing. Libant a starosta Jabloňova nad Turňou ing. Zubrický Skutočne, Jarok je známejší ako Nitra. Zátišie s vinárstvom p. Gottwalda z Boršic. Modrá - v ženskej kráse. Pozvania aj na koncerty aj do Jarku! Ťažko sa odchádzalo z rozbiehajúcej sa slávnosti.