Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Ján Svitek a jeho 60 - ka.
Termín: 5.5.2019.
Výstava venovaná Jánovi Svitekovi v nitrianskej synagóge predčila aj očakávanie najväčších skeptikov. Od olejomaľby, cez kamenné skulptúry i sošky . Všetko s nadhľadom, výrazom a precíznosťou – umiestnené v nadčasovej rovine poňatia ľudskej existencie a názoru na estetiky a výraz. Ján Svitek je umelec a nielen v sochárskom diele Štefánikovom na letisku v Janíkovciach, nielen v Nitre a blízkom okolí, je to umelec rezonujúci tvorbou a Európskym rozmerom, cez šesťdesiatku – kráčajúci k nesmrteľnosti – diela. Klikni
Plná sála synagógy v Nitre. JUDr Koscelanský s vynikajúcim prednesom a zdravicou. Ďakujúci autor Ján Svitek. Kvety pre autora. Obrazy evokujúce stratené doby. Portréty- výborné! V kameni. Výstavné hmýrenie. Eques Všetečka s autorom Eques Všetečka s Ing. Bečicom Majestátna klenba prežívajúca generácie a myšlienky....