Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Slepčany a Nitria.
Termín: 5.5.2019.
Vystúpenie speváckeho zboru Nitria v obnovenom kostole obce Slepčany. Juraj Selepčényi pohronský pochádzal z tejto obce a upravil tento kostol vynikajúci kňaz a organizátor kultúrneho života Ľubor Gál, aj tentoraz naplnil chrám páně nielen luďmi, ale aj hodnotným umením podčiarkujúcim pietu miesta a vzácneho kostola. Klikni
Krásne a vkusne prerobený chrám v Slepčsnoch  v Zaĺňajúci sa kostol. Ľubor Gál  a jeho slovný úvod do zborového umenia. Nitria eštetika nielen vo vizáži, ale aj v speváckom prejave Záver po Panis angelicus. Ľubor Gál. Kostol, ktorý je symbolom viery a nádeje v Slepčanoch