Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Celoslkovenská púť v Skalnom sanktuáriu Butkov
Termín: 18.5.2019.
Celoslovenská púť v Skalnom sanktuáriu hory Butkov – Ladce po týždňoch dažďov prvý jasný slnečný deň bol svedkom niekoľko tisícového stretnutia pútnikov spojeného s duchovnou obnovou v podobe sv. omše celebrovanej biskupom Žilinskej diecézy Mons. Tomášom Galisom. Prez. EFVK Eques Všetečka cez prizvané hostesky rozdal 7 tisíc letáčikov upozorňujúcich na pripravovaný projekt Musica cordis – hudbou k srdcu – spojenia najvýznamnejších pútnických miest Skalné sanktuárium Butkov, sv. Hostýn, Velehrad a Nitra hudbou na pamäť sv. Cyrila a sv. Metoda. Klikni
Pripravené pre stovky VIP divákov. Prekrásny výhľad na krajinu. Eques Všetečka s p. Jankovičom drotárom,. Práce handicapovaných detí, záslužná činnosť. Jeden z TV štábov. Pohľad na časť areálu. Naplnené hľadisko Skalného sanktuária. Záujem politikov o podujatie bol mimoriadny. The Gospel family vynikajúci súbor, angažovaný pre projekt. Jaroslav Dvorský s mimoriadne kultivovaným speváckym prejavo Mons. Tomáš Galis pri omši. Dary pútnikov jeho eminencii. Opäť spev a vynikajúca hudba. Divácky záujem o ostatky svätých darovaných sanktuáriu. Spoločné foto s Dvorským a Mons. Galisom. Lúčenie po VIP stretnutí a dohovorení plánov.