Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Tryzna v nitrianskej synagóge.
Termín: 19.5.2019.
Spomienky na obete šoa v Nitre zorganizovala židovská obec . Veľmi smutné. Klikni
JUDr Schwarz predseda obce v Nitre Inteligentne sprevádzala slovom p. Potoková. Trio z hudobnej školy Rosinského. Vynikajúca prednáška p. profesora. Podčiarknuté fotografiami.